Kraamzorg...co to jest ?

Kraamzorg to w dosłownym tłumaczeniu  opieka w połogu , czyli opieka po porodzie , która trwa od 8 do 10 dni w zależności od porodu .

Moja rola:

Zadaniem opiekunki poporodowej jest opieka i pomoc mamie oraz dziecku podczas porodu i następującego po nim okresie pielęgnacyjnym w domu. Opiekuje się również innymi członkami rodziny i pomaga w gospodarstwie domowym. Udziela informacji dot. opieki zdrowotnej oraz porad. Opiekunka poporodowa wykonuje swoje obowiązki zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku jakości opracowanym na podstawie protokołów.

 

 

Każda kobieta rodząca w Holandii ma prawo do skorzystania z tej opieki.

Ilość godzin ustalana jest indywidulanie i jest zależna od potrzeb/syutacji rodziny.

Koszty opieki poporodowej pokrywane są z podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Obowiązuje jednak wkład własny -tzw. eigen bijdrage , € 4,70 za godzinę (rok 2022)/ €4,80 za godzinę-rok 2023

Koszty te obowiązują w całym kraju,a ich wysokość ustalana jest odgórnie.

Rozszerzone pakiety ubezpieczenia pokrywają częściowo lub całkowicie koszty własne.